Ημερίδα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία και η ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα»

Ημερoμηνία διεξαγωγής: Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
Τοποθεσία: Μικρό Αμφιθέατρο, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα

Οργάνωση: Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Υπό την αιγίδα:

 

ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ BARCODE

Για την παρακολούθηση των εργασιών της Ημερίδας οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία και πρέπει να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο συνεδριακό χώρο. Στην κάρτα αυτή υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) τον οποίο πρέπει ο σύνεδρος να σαρώνει (scan) σε ειδικό μηχάνημα σάρωσης (scanner), που υπάρχει στις εισόδους της συνεδριακής αίθουσας, κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου. Εφόσον ο σύνεδρος καλύψει πάνω από το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος δικαιούται να παραλάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης.


ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (SLIDE CENTER/PREVIEW ROOM)

Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω Powerpoint, DVD & Data Video Projector. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους (USB, CD-ROM) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους στο κέντρο παραλαβής διαφανειών.


ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες ιατρούς θα χορηγηθούν 8 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση παρακολούθησης τουλάχιστον του 60% των ωρών του προγράμματος και την παράδοση του δελτίου αξιολόγησης.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία με επίδειξη της κονκάρδας εγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η παράδοση στη γραμματεία συμπληρωμένου του δελτίου αξιολόγησης. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).