«Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία και η ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα»

Με την πρόοδο της νεογνολογίας τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί ο αριθμός των μικρών προώρων νεογνών και των νεογνών με σοβαρά προβλήματα υγείας που επιβιώνουν. Σαν συνέπεια έχει αυξηθεί η άμεση και η μακροχρόνια νοσηρότητα (κινητική και γνωσιακή). Η έγκαιρη αναγνώριση και η πρόληψη του πρόωρου τοκετού παραμένει ακόμα στόχος που δεν έχει επιτευχθεί.

Όραμα όλων όσοι ασχολούμαστε με την περιγεννητική φροντίδα μητέρας – παιδιού είναι να προσφέρουμε το καλύτερο ξεκίνημα στην ζωή, στηρίζοντας αφ’ ενός την υγεία της μητέρας πριν τη σύλληψη, κατά την κύηση και μετά τον τοκετό και προσφέροντας αφ’ ετέρου την καλύτερη δυνατή θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη του προώρου και πάσχοντος νεογνού, εφαρμόζοντας παράλληλα προγράμματα έγκαιρης αναγνώρισης και πρώϊμης παρέμβασης για βελτίωση της νευροαναπτυξιακής έκβασης μακροπρόθεσμα.

Η ανάγκη ανάπτυξης προτύπων φροντίδας της νεογνικής υγείας στοχεύει στην διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεογνών και των οικογενειών τους.

Η σημερινή ημερίδα διοργανώνεται από την Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ και το «Ηλιτόμηνον» και έχει την στήριξη της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, του Υπουργείου Υγείας και του EFCNI, της οργάνωσης που ιδρύθηκε το 2008 και σκοπό έχει να προτυποποιήσει την φροντίδα των νεογνών στην Ευρώπη χωρίς σύνορα.

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Νικολέττα Μ. Ιακωβίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας ΕΚΠΑ
Διευθύντρια Νεογνολογικής Κλινικής
Αρεταίειο Νοσοκομείο